Film u nastavi

Film u nastavi

Ideja da se metodika rada sa filmom kao nastavnim sredstvom uvede kao predmet u visokoškolsko obrazovanje, nastala je 2016. godine u saradnji Slobodna Zona Junior programa (Fond B92) i organizacije People in Need/Čovek u nevolji. Podržana sredstvima Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy), ideja je zaživela nakon stupanja u kontakt sa Centrom za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a kroz projekat „Uvođenje novih pristupa u građanskom obrazovanju“.  Školske 2016/2017. godine akreditovan je kurs  Film u nastavi na master programu namenjenom obrazovanju nastavnika i programu celoživotnog učenja pod nazivom Obrazovanje nastavnika predmetne nastave.

Tokom tri godine, projektu su se pridružili i profesori i docenti sa  Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu, Akademije Umetnosti u Novom Sadu, Univerziteta u Prizrenu i Đakovici i Fakulteta umetnosti u Beogradu, kao i članovi nevladine organizacije DokuFest iz Prizrena.

Kako bi se korišćenje filmova u nastavi dalje razvijalo, ali i postalo dostupno drugim zainteresovanim studentima, profesorima, nastavnicima i drugim stručnim radnicima i organizacijama, nastala je i ova platforma.

Dugujmo zahvalnost svima koji doprinose da se upotrebom dokumentarnih angažovanih filmova u cilju podizanja svesti o ljudskim pravima i demokratskim vrednostima, unapredi obrazovanje mladih generacija.

sr_RS