How do I see You?

How do I see You?

Projekat How Do I See You? je trogodišnji program koji od 2020. godine zajednički sprovode DokuFest, Fond B92 (Slobodna Zona Junior) i Filmski festival Slobodna zona uz finansijsku podršku Evropske unije. 

Ideja projekta je okupljanje i upoznavanje mladih od 18 do 25 godina iz Srbije i sa Kosova* koje interesuje kultura, umetnost, film, mediji i ljudska prava. 

Učesnici i učesnice programa imaće priliku da kroz radionice i studijske posete, koje za cilj imaju istraživanje, razmenu mišljenja i ideja, razvoj medijske i filmske pismenosti, otkrivaju zajedničke ciljeve, probleme i iskustava uz korišćenje videa kao medija za kreativno izražavanje. 

Zadatak mladih iz Srbije i sa Kosova* u okviru projekta jeste da kroz dijalog i saradnju  jedni druge bolje upoznaju i kreativno se izraze kroz dvominutne videe o tome kako vide jedni druge. Proizvedeni video radovi polaznica i polaznika biće predstavljeni na posebnoj platformi, kao i na Međunarodnom festivalu dokumentarnog i kratkog filma „DokuFest“ u Prizrenu i Filmskom festivalu „Slobodna zona“ u Beogradu.

Tokom predviđenih studijskih poseta polaznici će imati priliku da obiđu mnoge organizacije u Srbiji i na Kosovu* kako bi se upoznali sa različitim kulturnim i umetničkim programima i praksama. 

 

*Kosovo – sve reference na Kosovo, bilo da se radi o teritoriji, institucijama ili stanovništvu, u ovom tekstu se u potpunosti odnose na razumevanje u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez uticaja na status Kosova.

sr_RS